Home Giải Trí Real Madrid – Liverpool: Klopp lại không thích Salah có được đoạt Bóng Vàng