63 tỉnh thành Việt Nam theo thứ tự Bắc – Trung – Nam chi tiết nhẩt

63 tỉnh thành Việt Nam, bản đồ của 63 tỉnh thành trên đất nước Việt Nam và thống kê về 63 tỉnh, thành phố.

63 tỉnh thành phố của Việt Nam chắc hẳn ai cũng nắm bắt được phải không. Tuy nhiên những thành phố trực thuộc trung ương không phải ai cũng biết và thống kê được đầy đủ. Ngay tại nội dung của bài viết sau sẽ giúp bạn làm rõ và đầy đủ nhất về các tỉnh, thành phố theo vùng miền. Đặc biệt là kèm theo nhiều thông tin thú vị như diện tích, tỉnh lỵ hay dân số đơn vị hành chính. Mọi thông tin dưới đây đã được cập nhập đến tháng 4 năm 2020.

63-tinh-thanh-viet-nam.jpg

63 Tỉnh thành Việt Nam

Bản đồ của 63 tỉnh thành trên đất nước Việt Nam

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử với gần 40 lần thay đổi về tên gọi. Cùng với đó là nhiều lần phần lãnh thổ đã bị thay đổi do chiến tranh hoặc tác động bên ngoài. Việt Nam là đất nước hình chữ S bao gồm 63 tỉnh và gồm thành phố trực thuộc trung ương. Tất cả đều hợp thành một dải đất nước hình chữ S giàu mạnh.

Nắm bắt các tỉnh, thành phố bao gồm những thông tin cơ bản

Vùng Đông Bắc bao gồm 9 tỉnh thành Phố khác nhau, cụ thể:

Tỉnh Hà Giang: có dân số 854.679 diện tích chính của tỉnh là 7.929,2 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 11 đơn vị. Biển số xe tại tỉnh Hà Giang là 23, mã điện thoại là 0219

Tỉnh Tuyên Quang: có dân số là 784.811, diện tích của tỉnh là 5.867,9 km2. Số đơn vị hành cấp huyện bao gồm 7 đơn vị. Biển số xe của tỉnh Tuyên Quang là 22 và mã điện thoại là 0207.

Tỉnh Cao Bằng: có dân số là 530.341, diện tích của tỉnh là 6.700,2 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 13 đơn vị. Biển số xe của tỉnh Cao Bằng là 11 và mã điện thoại là 0206.

Tỉnh Lạng Sơn: có tổng dân số là 781.655, diện tích chính của tỉnh là 8.310, km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 11 đơn vị. Biển số xe của tỉnh là 12 và mã vùng số điện thoại là 0205.

Tỉnh Bắc Giang: có tổng dân số của tỉnh là 1.803.950, diện tích chính của tỉnh đó là 3.849,7. Số đơn vị hành chính cấp huyện sẽ bao gồm 10 đơn vị. Biển số xe của tỉnh là 98 và mã vùng số điện thoại là 0204.

Tỉnh Quảng Ninh: có tổng dân số của tỉnh là 1.320.324, diện tích chính của tỉnh là 6.177,7. Số đơn vị hành chính cấp huyện sẽ bao gồm 14 đơn vị. Biển số xe của tỉnh là 14 và mã vùng số điện thoại là 0203.

Tỉnh Bắc Kạn: có tổng dân số là 327.900, diện tích chính của tỉnh là 4.860. Số đơn vị hành chính cấp huyện sẽ bao gồm 8 đơn vị. Biển số xe của tình là 97 và mã vùng điện thoại là 0209.

Tỉnh Thái Nguyên: có tổng dân số là 1.268.300 có diện tích chính của tình là 3.536,4. Số đơn vị hành chính cấp huyện sẽ bao gồm 9 đơn vị. Biển số xe của tỉnh là 20 và mã vùng số điện thoại là 0208.

Tỉnh Phú Thọ: có thành phố là Việt Trì và có tổng dân số chính là 1.404.200 và có diện tích bao gồm 3.533,4. Số đơn vị hành chính cấp huyện có bao gồm 13 đơn vị. Biển số xe của tỉnh là 19 và mã vùng số điện thoại là 0210.

Vùng Tây Bắc bao gồm 6 tỉnh thành phố khác nhau, cụ thể:

Tỉnh Hòa Bình: có tổng dân số là 846.1 và diện tích toàn tỉnh là 4.608,7. Số đơn vị hành chính cấp huyện có bao gồm 11 đơn vị. Biển số xe của tỉnh Hòa Bình là 28 và mã vùng số điện thoại là 0218.

Tỉnh Sơn La: có tổng dân số là 1.242.700 và diện tích toàn tỉnh đó là 14.174,4 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện có bao gồm 12 đơn vị. Biển số xe của tỉnh Sơn La là 26 và mã vùng số điện thoại là 0212.

Tỉnh Điện Biên: có tổng dân số là 598.856 và có diện tích của toàn tỉnh là 9.541 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện có bao gồm 10 đơn vị. Biển số xe của tỉnh là 27 và mã vùng số điện là 0215.

Tỉnh Lai Châu: có tổng dân số là 460.196 và có diện tích của toàn tỉnh đó là 9.069,5 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện có bao gồm 9 đơn vị. Biển số xe của tỉnh là 25 và mã vùng số điện thoại là 0213.

Tỉnh Lào Cai: có tổng dân số là 705.600 và diện tích của toàn tỉnh đó là 6.364 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện có bao gồm 9 đơn vị. Biển số xe của tỉnh là 24 và mã vùng số điện thoại là 0214.

Tỉnh Yên Bái: có tổng dân số là 815.600 và diện tích của toàn tỉnh đó là 6.887,6 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 9 đơn vị. Biển số xe của tỉnh là 21 và mã vùng số điện thoại là 0216.

Đồng Bằng Sông Cửu Long bao gồm 10 thành phố khác nhau đó là:

Thành phố Hà Nội: có dân số là 8.050.000 và diện tích chính của toàn thành phố là 3.358,9 km 2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 30 đơn vị Biển số xe của thành phố là từ 29 – 33 và mã vùng số điện thoại là 024.

Thành phố Bắc Ninh: có dân số là 1.247.500 và diện tích chính của toàn thành phố là 822,8 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 8. Biển số xe của thành phố là 98 và mã vùng số điện thoại là 0222

Tỉnh Hà Nam: có thành phố Phủ Lý có dân số là 852.800 và diện tích chính của toàn tỉnh là 860,5 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 6. Biển số xe của thành phố là 90 và mã vùng số điện thoại là 0226

Tỉnh Hải Dương: có dân số là 1.892.254, diện tích chính của toàn tỉnh là 1.656 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 12. Biển số xe của thành phố là 34 và mã vùng số điện thoại là 0220.

Thành phố Hải Phòng: có thành phố là Hồng Bàng dân số là 2.028.514 diện tích chính của toàn tỉnh là 1.561,7 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 15. Biển số xe của thành phố là 15, 16 và mã vùng số điện thoại là 0225.

Tỉnh Hưng Yên: dân số là 1.252.731 diện tích chính của toàn tỉnh là 926 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 10. Biển số xe của tỉnh là 89 và mã vùng số điện thoại là 0221.

Tỉnh Nam Định: dân số là 1.780.393 diện tích chính của toàn tỉnh là 1.652,6. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 10 đơn vị. Biển số xe của tỉnh là 18 và mã vùng số điện thoại là 0228.

Tỉnh Thái Bình: dân số là 1.860.447 diện tích chính của toàn tỉnh là 1.570,5. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 8 đơn vị. Biển số xe của tỉnh là 17 và mã vùng số điện thoại là 0227.

Tỉnh Vĩnh Phúc: dân số là 1.154.154 diện tích chính của toàn tỉnh là 1.253,3. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 9 đơn vị. Biển số xe của tỉnh là 88 và mã vùng số điện thoại là 0211.

Tỉnh Ninh Bình: dân số là 982.487, diện tích chính của toàn tỉnh là 1.378.1. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 8 đơn vị. Biển số xe của tỉnh là 35 và mã vùng số điện thoại là 0229.

Vùng Bắc Trung Bộ có bao gồm 6 tỉnh thành phố, cụ thể là

Tỉnh Thanh Hóa: có dân số là 3.640.128, diện tích chính toàn tỉnh là 11.130,2km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 27. Biển số xe của tỉnh là 36 và mã vùng số điện thoại là 0237.

Tỉnh Nghệ An: có thành phố Vinh dân số chính là 3.327.791, diện tích chính toàn tỉnh là 16.493,7km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 21. Biển số xe của tỉnh là 37 và mã vùng số điện thoại là 0238.

Tỉnh Hà Tĩnh: có dân số chính là 1.288.866 diện tích chính toàn tỉnh là 5.997,3 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 13. Biển số xe của tỉnh là 38 và mã vùng số điện thoại là 0239.

Tỉnh Quảng Bình: có dân số chính là 895.430 diện tích chính toàn tỉnh là 8.065,3 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 8. Biển số xe của tỉnh là 73 và mã vùng số điện thoại là 0232.

Tỉnh Quảng Trị: có dân số chính là 632.375 diện tích chính toàn tỉnh là 4.739,8 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 10. Biển số xe của tỉnh là 74 và mã vùng số điện thoại là 0233.

Tỉnh Thừa Thiên Huế: có thành phố là Huế dân số chính là 1.128.620 diện tích chính toàn tỉnh là 5.033,2 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 9. Biển số xe của tỉnh là 75 và mã vùng số điện thoại là 0234.

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có bao gồm 8 tỉnh thành phố khác nhau

Thành phố Đà Nẵng: có thành phố chính Hải Châu dân số chính là 1.134.310 diện tích chính toàn tỉnh là 1.284,9 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 8. Biển số xe của tỉnh là 43 và mã vùng số điện thoại là 0236.

Tỉnh Quảng Nam: có thành phố Tam Kỳ dân số chính là 1.495.812 diện tích chính toàn tỉnh là 10.574,70 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 18. Biển số xe của tỉnh là 92 và mã vùng số điện thoại là 0235.

Tỉnh Quảng Ngãi: dân số chính là 1.231.697 diện tích chính toàn tỉnh là 5.135,20 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 14. Biển số xe của tỉnh là 76 và mã vùng số điện thoại là 0255.

Tỉnh Bình Định: có thành phố chính là Quy Nhơn dân số chính là 1.486.918 diện tích chính toàn tỉnh là 6.066,20 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 11. Biển số xe của tỉnh là 77 và mã vùng số điện thoại là 0256.

Tỉnh Phú Yên: thành phố chính là Tuy Hòa dân số chính là 909.500 diện tích chính toàn tỉnh là 5.023,40 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 9. Biển số xe của tỉnh là 78 và mã vùng số điện thoại là 0257.

Tỉnh Khánh Hòa: có thành phố chính là Nha Trang dân số chính là 1.231.107 diện tích chính toàn tỉnh là 5.137,80 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 9. Biển số xe của tỉnh là 79 và mã vùng số điện thoại là 0258.
Tỉnh Ninh Thuận: có thành phố chính là Phan Rang – Tháp Chàm dân số chính là 590.467 diện tích chính toàn tỉnh là 3.358,00 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 7. Biển số xe của tỉnh là 85 và mã vùng số điện thoại là 0259.

Tỉnh Bình Thuận: có thành phố Phan Thiết dân số là 1.230.808 diện tích chính toàn tỉnh là 7.812,80 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 10. Biển số xe của tỉnh là 86 và mã vùng số điện thoại là 0252.

Vùng các tỉnh Tây Nguyên có bao gồm 5 tỉnh thành khác nhau đó là:

Tỉnh Kon Tum: dân số là 540.438 diện tích chính toàn tỉnh là 9.674,2 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 10. Biển số xe của tỉnh là 82 và mã vùng số điện thoại là 0260.

Tỉnh Gia Lai: có thành phố Pleiku dân số là 1.513.847 diện tích chính toàn tỉnh là 15.510,8 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 17. Biển số xe của tỉnh là 81 và mã vùng số điện thoại là 0269.

Tỉnh Đắk Lắk: có thành phố Buôn Mê Thuột dân số là 1.869.322 diện tích chính toàn tỉnh là 13.030,5 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 15. Biển số xe của tỉnh là 47 và mã vùng số điện thoại là 0262.

Tỉnh Đắk Nông: có thành phố Gia Nghĩa dân số là 622.168 diện tích chính toàn tỉnh là 6.509,3 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 8. Biển số xe của tỉnh là 48 và mã vùng số điện thoại là 0261.

Tỉnh Lâm Đồng: có thành phố Đà Lạt có dân số 1.296.906 diện tích chính toàn tỉnh là 9.783,2 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 12. Biển số xe của tỉnh là 49 và mã vùng số điện thoại là 0263.

Vùng Đồng Bằng Nam Bộ có bao gồm 6 tỉnh thành khác nhau, bao gồm:

Thành phố Hồ Chí Minh: có dân số 8.993.082 diện tích chính toàn tỉnh là 2.061,04 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 24. Biển số xe của tỉnh là từ 50 – 59 và 41 và mã vùng số điện thoại là 028.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: có dân số 1.148.313 diện tích chính toàn tỉnh là 1.980,80 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 8. Biển số xe của tỉnh là từ 72 và mã vùng số điện thoại là 0254.

Tỉnh Bình Dương: có thành phố Thủ Dầu Một dân số 2.455.865 diện tích chính toàn tỉnh là 2.694,70 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 9. Biển số xe của tỉnh là từ 61 và mã vùng số điện thoại là 0274.

Tỉnh Bình Phước: dân số 994.679 diện tích chính toàn tỉnh là 2.694,70 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 11. Biển số xe của tỉnh là từ 93 và mã vùng số điện thoại là 0271.

Tỉnh Đồng Nai: có thành phố Biên Hòa dân số 3.097.107 diện tích chính toàn tỉnh là 5.905,70 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 11. Biển số xe của tỉnh là từ 39, 60 và mã vùng số điện thoại là 0251.

Tỉnh Tây Ninh: dân số 1.169.165 diện tích chính toàn tỉnh là 4.041,40 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 9. Biển số xe của tỉnh là từ 70 và mã vùng số điện thoại là 0276.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long bao gồm 12 tỉnh thành khác nhau, cụ thể là:

Tỉnh An Giang: có thành phố Long Xuyên dân số 1.908.352 diện tích chính toàn tỉnh là 3.536,7 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 11. Biển số xe của tỉnh là từ 67 và mã vùng số điện thoại là 0296.

Tỉnh Cà Mau: dân số 1.194.476 diện tích chính toàn tỉnh là 5.294,87 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 9. Biển số xe của tỉnh là từ 69 và mã vùng số điện thoại là 0290.

Tỉnh Bạc Liêu: có dân số là 907.236 diện tích chính toàn tỉnh là 2.669 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 7. Biển số xe của tỉnh là từ 94 và mã vùng số điện thoại là 0291.

Tỉnh Sóc Trăng: có dân số là 1.199.653 diện tích chính toàn tỉnh là 3.311,87 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 11. Biển số xe của tỉnh là từ 83 và mã vùng số điện thoại là 0299.

Tỉnh Tiền Giang: có thành phố Mỹ Tho dân số là 1.764.185 diện tích chính toàn tỉnh là 2.510,5 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 11. Biển số xe của tỉnh là từ 63 và mã vùng số điện thoại là 0273.

Tỉnh Kiên Giang: có thành phố Rạch Giá dân số là 1.723.067 diện tích chính toàn tỉnh là 6.348,8 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 15. Biển số xe của tỉnh là từ 68 và mã vùng số điện thoại là 0297.

Tỉnh Bến Tre: dân số là 1.288.463 diện tích chính toàn tỉnh là 2.394,6 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 9. Biển số xe của tỉnh là từ 71 và mã vùng số điện thoại là 0275.

Tỉnh Long An: có thành phố Tân An dân số là 1.688.547 diện tích chính toàn tỉnh là 4.494,93 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 15. Biển số xe của tỉnh là từ 62 và mã vùng số điện thoại là 0272.

Tỉnh Đồng Tháp: có thành phố Cao Lãnh dân số là 1.599.504 diện tích chính toàn tỉnh là 3.383,8 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 12. Biển số xe của tỉnh là từ 66 và mã vùng số điện thoại là 0277.

Tỉnh Cần Thơ: có thành phố Ninh Kiều dân số là 1.235.171 diện tích chính toàn tỉnh là 1.439,2 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 9. Biển số xe của tỉnh là từ 65 và mã vùng số điện thoại là 0292.

Tỉnh Trà Vinh: dân số là 1.009.168 diện tích chính toàn tỉnh là 2.358,2 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 9. Biển số xe của tỉnh là từ 84 và mã vùng số điện thoại là 0294.

Tỉnh Vĩnh Long: dân số là 1.022.791 diện tích chính toàn tỉnh là 1.525,6 km2. Số đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 8. Biển số xe của tỉnh là từ 64 và mã vùng số điện thoại là 0270.

Thống kê về 63 tỉnh, thành phố được gọi chung là tỉnh

Hy vọng với những tìm hiểu thông tin chi tiết về 63 tỉnh thành Việt Nam. Hãy thường xuyên truy cập vào website để có thêm nhiều kiến thức bổ ích và thú vị nhé!

Xem thêm: Cách vẽ bản đồ Việt Nam cực đơn giản với thao tác dễ dàng

Địa lý -