500 bài toán cơ bản và nâng cao 6

“500 bài toán cơ bản và nâng cao 6” là quyển sách giúp các em có thêm tài liệu ôn tập, rèn luyện chuẩn bị cho các kì thi học sinh giỏi.

Cuốn sách gồm 2 phần số học 6 và hình học 6:

1. Phần số học 6

Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Chương II: Số nguyên

Chương III: Phân số

2. Phần hình học 6

Chương I: Đoạn thẳng

Chương II: Góc

3. Đọc Sách 500 bài toán cơ bản và nâng cao 6:

*Download (Tải về) 500 bài toán cơ bản và nâng cao 6: dưới đây:

Sách lớp 6 - Tags: ,