Chi tiết đề thi và đáp án môn Toán THPT quốc gia từ 2015-2019

Chi tiết đề thi và đáp án môn thi Toán trong kì thi THPT quốc gia từ năm 2015-2019. Thí sinh có thể tham khảo trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tất cả đề thi và đáp án đều do Bộ giáo dục và đào tạo công bố.

THPT quốc gia năm 2015

Xem chi tiết đề thi tại đây.

Xem chi tiết đáp án tại đây.

THPT quốc gia năm 2016

Xem chi tiết đề thi tại đây.

Xem chi tiết đáp án tại đây.

THPT quốc gia năm 2017

Xem chi tiết đề thi (mã đề 112) tại đây.

Xem chi tiết đáp án tất cả các mã đề tại đây.

THPT quốc gia năm 2018

Xem chi tiết đề thi (mã đề 112) tại đây.

Xem chi tiết đáp án tất cả các mã đề tại đây.

THPT quốc gia năm 2019

Xem chi tiết đề thi (mã đề 112) tại đây.

Xem chi tiết đáp án tất cả các mã đề tại đây.

Đề thi THPT quốc gia - Tags: , , , , ,