Công thức Hình học không gian lớp 8

Công thức tính thể tích, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình lăng trụ đứng.

HìnhDiện tích xung quanhDiện tích toàn phầnThể tích
Lăng trụ đứng

Công thức Hình học không gian lớp 8

Sxq = 2p.hp: nửa chu vi đáy

h: chiều cao

 

Stp = Sxq + 2SđV = Sđ .h

S: diện tích đáy

h : chiều cao

Hình hộp chữ nhật

Công thức Hình học không gian lớp 8-1

Sxq =2(a+b)cStp = Sxq + 2S­­­đV = a.b.c
Hình lập phương

Công thức Hình học không gian lớp 8-2

Sxq = 4a2Stp = 6a2V= a3
Hình chóp đềuSxq = p.d

p : nửa chu vi đáy

d: chiều cao của mặt bên .

Stp = Sxq + SđV = S.h : 3

S: diện tích đáy

h : chiều cao

Hình học 8 - Tags: , , , , , , ,