Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Ngày 12/8/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Đáp án chính thức tất cả các môn đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 tất cả các môn thi.

Đó là Đáp án chính thức các đề thi: Ngữ Văn, Toán, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Lịch Sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân.

Đáp án chính thức môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020:

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án chính thức môn Toán thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020:

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án chính thức môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020:

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án chính thức môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020:

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án chính thức môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020:

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án chính thức môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020:

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án chính thức môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020:

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án chính thức môn Giáo dục Công dân thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020:

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án chính thức tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020:

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án chính thức tiếng Đức thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020:

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án chính thức tiếng Nhật thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020:

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án chính thức tiếng Nga thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020:

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án chính thức tiếng Pháp thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020:

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đáp án chính thức tiếng Trung Quốc thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020:

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Tin tức - Tags: , , , ,