Đề cương ôn tập hè Toán 5 lên 6 năm 2020

Đề cương ôn tập hè môn Toán dành cho học sinh lớp 5 chuẩn bị lên lớp 6 năm 2020. Bao gồm các bài tập thuộc 2 phần Số và Hình lớp 5.

Tài liệu giúp các em lớp 5 ôn tập lại kiến thức Toán lớp 5 trong dịp nghỉ hè, chuẩn bị tốt cho năm học lớp 6.

Đề cương ôn tập hè Toán 5 lên 6 năm 2020

Đề cương ôn tập hè Toán 5 lên 6 năm 2020 Đề cương ôn tập hè Toán 5 lên 6 năm 2020 Đề cương ôn tập hè Toán 5 lên 6 năm 2020

Đề cương ôn tập hè Toán 5 lên 6 năm 2020Đề cương ôn tập hè Toán 5 lên 6 năm 2020Đề cương ôn tập hè Toán 5 lên 6 năm 2020Đề cương ôn tập hè Toán 5 lên 6 năm 2020-8

* Download (click vào để tải về): Đề cương ôn tập hè Toán 5 lên 6 file word dưới đây.

Toán lớp 5 - Tags: , , , ,