Đề cương ôn tập HK2 môn Toán lớp 10

Đề cương học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2020-2021 nêu nội dung cần ôn tập và các bài tập tự giải phần Đại số 10 và Hình học 10.

*Lý thuyết cần nhớ:

– Hệ phương trình bậc nhất một ẩn.

– Điều kiện về nghiệm của phương trình bậc hai (có nghiệm, vô nghiệm, có hai nghiệm cùng dấu, trái dấu).

– Thống kê: số trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu.

– Lượng giác: Tính giá trị biểu thức, chứng minh hệ thức lượng giác, tính các giá trị lượng giác của cung, góc.

– Hệ thức lượng trong tam giác (định lý cosin, hệ quả, định lý sin, công thức tính diện tích…)

– Phương trình đường thẳng, phương trình đường tròn, phương trình tiếp tuyến của đường tròn.

Đề cương ôn tập HK2 môn Toán lớp 10


Đề cương ôn tập HK2 môn Toán lớp 10 Toán lớp 10 - Tags: , ,