Đề kiểm tra giữa HK1 môn Ngữ Văn 10 THPT Thuận Thành số 3 năm 2014-2015

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 10 trường THPT Thuận Thành số 3, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2014-2015.

Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề.

Hình thức kiểm tra Tự luận, gồm 2 câu.

Câu 1: Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu phía dưới:

“Đăm Săn rung khiên múa. Một lần sốc tới, chàng vượt một đồi tranh. Một lần sốc tới nữa, chàng vượt một đồi lồ ô. Chàng chạy vun vút qua phía đông, vun vút qua phía tây. Còn Mtao Mxây thì bước cao bước thấp chạy hết bãi tây sang bãi đông. Hắn vung dao chém phập một cái, nhưng chỉ vừa trúng một cái chão cột trâu.”

[Đăm Săn- Sử thi Tây Nguyên]

1. Hãy chỉ ra đặc điểm nghệ thuật sử thi có trong đoạn văn.

2. Nêu ý nghĩa, nghệ thuật của nó.

Câu 2: Cho bài ca dao sau:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

[Ca dao]

1. Từ gợi ý của bài ca dao, anh (chị) hãy viết một đoạn văn (khoảng 5-7 câu) theo lối diễn dịch trình bày những suy nghĩ bức xúc của mình về đạo làm con ở lứa tuổi học sinh THPT hiện nay.

2. Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp của bài ca dao trên.

—– HẾT —–

Đề thi Ngữ Văn 10 - Tags: ,