Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 quận Nam Từ Liêm 2019-2020

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2019-2020, phòng giáo dục và đào tạo quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 quận Nam Từ Liêm 2019-2020

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 quận Nam Từ Liêm 2019-2020

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: , ,