Đề thi HK1 Địa lý 6 THCS Vân Hà, Hà Nội 2016-2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Vân Hà, thành phố Hà Nội, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài 45 phút.

Hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận, gồm 7 câu.

Chọn một phương án A, B, C, D … cho phù hợp nhất.

Câu 1: Mọi nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày và đêm là do?

A.  Mặt trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây.
B.  Trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ đông sang tây.
C.  Trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông.
D.  Trái đất chuyển động từ đông sang tây.

Câu 2: Việt Nam ở khu vực giờ số 7. Vậy khi Luân Đôn là 2 giờ thì Hà Nội là mấy giờ?

A.  5 giờB.  7 giờC.  9 giờD.  11 giờ

Câu 3: Đại dương chiếm khoảng mấy phần diện tích bề mặt trái đất?

A. 1/3B. 2/3C. 1/2D. 1/4

Câu 4: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt đất là?

A.  Tạo ra các nếp uốn
B.  Tạo ra các đứt gãy
C.  Làm cho địa hình bề mặt đất thêm gồ ghề
D.  San bằng , hạ thấp địa hình

Câu hỏi tự luận.

Câu 5: Chọn các cụm từ cho trước trong ngoặc ( đỉnh nhọn, đỉnh tròn, trên 500m, 200m, nhô cao, mực nước biển ) điền vào chỗ  (….) để có khái niệm  đúng về núi

Núi là một dạng địa hình ……(1)…..rõ rệt trên mặt đất. Độ cao của núi  thường…..(2)…..so với…..(3)…., có ….(4)……, sườn dốc.

Câu 6:

a) Trình bày hiện tượng mùa và sự hình thành mùa nóng, mùa lạnh trên trái đất?

b) Sự khác nhau giữa hiện tượng động đất và núi lửa là gì ? Con người đã áp dụng những biện pháp gì để hạn chế bớt những tác hại do động đất gây ra?

Câu 7: Xác định tọa độ các điểm A, B, C, D, E, F trên hình?

Đề thi HK1 Địa lý 6 THCS Vân Hà, Hà Nội 2016-2017

—– HẾT —–

Đề thi Địa lý 6 - Tags: , , ,