Đề thi HK1 môn Tiếng Việt lớp 1 tiểu học Kim An, Hà Nội 2014-2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1, trường tiểu học Kim An, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. Năm học 2014-2015. Thời gian làm bài 40 phút.

Câu hỏi tự luận.

Câu 1: Đọc thành tiếng

Giáo viên kiểm tra từng học sinh đọc khoảng 5 vần, 5 từ, 2 câu ngắn gọn đã học từ tuần 1 đến tuần 16 SGK lớp 1- Tập 1 (do giáo viên lựa chọn và chuẩn bị trước cho học sinh đọc thành tiếng).

Câu 2: Đọc hiểu:

Đề thi HK1 môn Tiếng Việt lớp 1 tiểu học Kim An, Hà Nội 2014-2015

Câu 3: Kiểm tra viết:

1. Viết vần: at, ach, uông

2. Viết từ: chạy, nhanh, trường

3. Viết câu: Em yêu quê hương em

—– HẾT —–

Đề thi tiếng Việt lớp 1 - Tags: , , ,