Đề thi HK1 Ngữ Văn 8 huyện Chơn Thành, Bình Phước 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 8 huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút.

Ngày kiểm tra 28/12/2020. Hình thức kiểm tra: Tự luận.

 Đề thi HK1 Ngữ Văn 8 huyện Chơn Thành, Bình Phước 2020-2021

Đề thi Ngữ Văn 8 - Tags: , , ,