Đề thi HK1 Toán 11 THPT Nguyễn Công Trứ, TP Hồ Chí Minh 2019-2020 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Nguyễn Công Trứ, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2019-2020. Có đáp án.

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề. Ngày kiểm tra 12/12/2019.

Hình thức kiểm tra: tự luận, gồm 8 câu.

Đề thi HK1 Toán 11 THPT Nguyễn Công Trứ, TP Hồ Chí Minh 2019-2020 có đáp án

Đáp án Đề thi HK1 Toán 11 THPT Nguyễn Công Trứ, TP Hồ Chí Minh 2019-2020

Đề thi HK1 Toán 11 THPT Nguyễn Công Trứ, TP Hồ Chí Minh 2019-2020 có đáp án-1

Đề thi HK1 Toán 11 THPT Nguyễn Công Trứ, TP Hồ Chí Minh 2019-2020 có đáp án-2

Đề thi Toán 11 - Tags: , , ,