Đề thi HK2 môn Tiếng Việt lớp 2 huyện Hoài Đức 2012-2013

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 40 phút.

Bài kiểm tra cuối kì 2 môn tiếng Việt lớp 2 năm 2012-2013

Phần A – KIỂM TRA ĐỌC (10 ĐIỂM)

(Thời gian 60 phút không kể thời gian giao đề)

I/ Đọc thành tiếng (5 điểm)….

Giáo viên tự chọn các bài tập đọc (từ tuần 28-tuần 35) cho HS đọc 1 đoạn hoặc cả bài (khoảng 50 tiếng / phút) sau đó trả lời 1-2 câu hỏi về ý của đoạn hoặc nội dung bài rồi cho điểm.

II/ Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm)….

Học sinh mở SGK Tiếng Việt lớp 2, tập 2, trang 124 bài “Bóp nát quả cam” và làm bài tập sau: khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất. (câu 5: HS đặt câu hỏi).

1. Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?

a.      Đàn áp nhân dân tab.     Giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta
c.      Cướp tài nguyên quý báu của đất nước ta

2. Trần Quốc Toản nóng lòng gặp vua để làm gì?

a.      Để được trả thù quân giắcb.     Để được đánh đuổi quân giặc
c.      Để được nói hai tiếng “xin đánh”

3. Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam?

a. Vì Quốc Toản căm thù quân giặc.

b. Vì Quốc Toản không được ra trận.

c. Vì Quốc Toản nóng lòng muốn gặp vua.

4. Qua câu chuyện, em hiểu được điều gì?

a. Trần Quốc Toản là một đứa trẻ bướng bỉnh.

b. Trần Quốc Toản là một thiếu niên yêu nước, căm thù giặc.

c. Trần Quốc Toản không thích ăn cam nên đã bóp nát quả cam.

5. Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong câu:

“Quốc Toản quyết đợt gặp vua để nói hai tiếng “xin đánh”.

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Đề thi tiếng Việt lớp 2 - Tags: , ,