Đề thi HK2 môn Toán 9 THCS Tốt Động, Chương Mỹ 2020-2021

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Tốt Động, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút.

Hình thức kiểm tra: Tự luận gồm 5 bài.

Đề thi HK2 môn Toán 9 THCS Tốt Động, Chương Mỹ 2020-2021

Đề thi Toán lớp 9 - Tags: , ,