Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Nguyễn Tri Phương 2021-2022 có đáp án

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, năm học 2021-2022.

Thời gian làm bài 90 phút. Ngày kiểm tra 03/6/2021. Hình thức Tự luận gồm 5 bài.

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Nguyễn Tri Phương 2021-2022 có đáp án

Đáp án Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Nguyễn Tri Phương 2021-2022

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Nguyễn Tri Phương 2021-2022 có đáp án

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Nguyễn Tri Phương 2021-2022 có đáp án Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Nguyễn Tri Phương 2021-2022 có đáp ánĐề thi thử vào 10 môn Toán THCS Nguyễn Tri Phương 2021-2022 có đáp án Đề thi Toán vào 10 - Tags: ,