Đề thi thử vào 10 môn Toán tổ hợp giáo dục Pschool lần 2 năm 2021

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán tổ hợp giáo dục Pschool lần 2, năm 2021-2022. Thời gian làm bài 120 phút.

Ngày thi 11/04/2021. Hình thức tự luận gồm 5 câu.

Đề thi thử vào 10 môn Toán tổ hợp giáo dục Pschool lần 2 năm 2021

Đề thi Toán vào 10 - Tags: