Đề thi thử vào 10 THPT môn tiếng Anh huyện Thanh Hà 2021-2022

Đề thi thử môn tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 THPT huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 60 phút.

Hình thức thi trắc nghiệm. Gồm 50 câu. Mã đề thi 126.

Đề thi thử vào 10 THPT môn tiếng Anh huyện Thanh Hà 2021-2022

Đề thi thử vào 10 THPT môn tiếng Anh huyện Thanh Hà 2021-2022-1

Đề thi thử vào 10 THPT môn tiếng Anh huyện Thanh Hà 2021-2022-2

Đề thi thử vào 10 THPT môn tiếng Anh huyện Thanh Hà 2021-2022-3

Đề thi tiếng Anh vào 10 - Tags: ,