Đề thi thử vào cấp 2 môn Toán

Đề thi thử môn Toán vào cấp 2 dành cho học sinh lớp 5 ôn thi vào lớp 6 tại các trường tổ chức thi tuyển. Thời gian làm bài: 45 phút.

Đề thi có tính phân loại thí sinh cao. Đề dành cho học sinh khá giỏi thi vào các trường THCS chất lượng cao, trường THCS chuyên.

Đề bài gồm 15 câu. Hình thức thi: Tự luận.

Bài 1. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số, các chữ số đều khác nhau và tổng các chữ số bằng 18.

Bài 2. Tìm số tự nhiên có 3 chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 6 vào trái của số đó ta được số mới gấp 26 lần số ban đầu.

Bài 3. Một lớp học có 40% số học sinh là nữ. Biết rằng số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 10 em, tìm số học sinh của lớp đó.

Bài 4. Nếu em viết các số tự nhiên từ 1 đến 100 thì em phải viết chữ số 5 bao nhiêu lần?

Bài 5. Chữ số tận cùng của hiệu sau là chữ số nào?

A = 1 x 2 x 3 x… x 2017 x 2018 -1 x 3 x 5 x… x 2015 x 2017

Bài 6. Mẹ hơn con 24 tuổi. Hỏi khi mẹ bao nhiêu tuổi thì tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con.

Bài 7. Tổng của 5 số tự nhiên lẻ liên tiếp bằng 10085. Tìm 5 số tự nhiên đó.

Bài 8. Nếu cùng tăng chiều dài và chiều rộng của một hình chữ nhật thêm 4cm thì diện tích tăng thêm 120cm2. Tìm diện tích của hình chữ nhật ban đầu biết chiều dài hơn chiều rộng 4cm.

Bài 9. Có 2 túi kẹo. Số kẹo ở túi thứ nhất bằng 4/5 số kẹo ở túi thứ hai. Nếu chuyển 10 cái kẹo từ túi thứ nhất sang túi thứ hai thì khi đó số kẹo của túi thứ nhất bằng 1/2 số kẹo ở túi thứ hai lúc này. Tính số kẹo lúc đầu của mỗi túi.

Bài 10. Trong hộp có các viên bi có kích thước giống hệt nhau: 20 viên bi màu xanh, 16 viên bi màu đỏ, 24 viên bi màu vàng và 30 viên bi màu tím. Không nhìn vào hộp, cần lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn trong các viên bi lấy ra có ít nhất 8 viên bi cùng màu.

Bài 11. Thời tiết trên hòn đảo “Kỳ Lạ” có đặc điểm rất kỳ lạ như sau: trời mưa vào các ngày thứ Hai và thứ Tư, các ngày thứ Bảy có sương mù, còn các ngày còn lại có nắng. Một nhóm du khách muốn đến đảo đó du lịch trong 44 ngày sao cho trong 44 ngày đó có nhiều ngày nắng nhất. Hỏi họ nên bắt đầu ở đó vào thứ mấy?

Bài 12. Tính giá trị biểu thức sau:

Bài 13. Trong hình dưới đây, người ta dùng 5 que tính để tạo thành hình 1, 14 que tính để tạo thành hình 2 và 27 que tính để tạo thành hình 3, và cứ tiếp tục tạo thành dãy các hình theo quy luật như vậy. Hỏi để xếp được hình thứ 10, người ta cần bao nhiêu que tính?

Đề thi thử vào cấp 2 môn Toán

Bài 14. Bạn Nam dùng 512 hình lập phương nhỏ giống nhau có màu trắng để xếp thành 1 hình lập phương lớn. Sau đó bạn Nam sơn tất cả 6 mặt của hình lập phương lớn bằng màu đỏ. Khi sơn khô, bạn ấy tháo rời các hình lập phương nhỏ ra. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương nhỏ có đúng 1 mặt được sơn màu đỏ?

Bài 15. Ký hiệu T(A) là tích các chữ số của số tự nhiên A. Ví dụ: T(123) = 1 x 2 x 3 = 6; T(2018) = 2 x 0 x 1 x 8 = 0; T(999) = 9 x 9 x 9 = 729.

Hãy tính giá trị của tổng sau: T(500) + T(501) + T(502) + … + T(599)

Đề thi 5 vào 6 - Tags: , , , , ,