Đề thi Toán vào 6 THCS Giảng Võ 2010-2011

Đề thi môn Toán vào lớp 6 trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, năm học 2010-2011. Thời gian làm bài 60 phút.

Đề kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Giảng Võ 2010-2011. Môn thi Toán.

Đề thi Toán vào 6 THCS Giảng Võ 2010-2011

Đề thi 5 vào 6 - Tags: , ,