Đề thi Toán vào lớp 10 chuyên tỉnh Thái Bình 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Thái Bình, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 16 tháng 7 năm 2020.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình.

Đề thi chuyên Toán, Tin (Thái Bình) năm 2020-2021:

Đề thi Toán vào lớp 10 chuyên tỉnh Thái Bình 2020-2021

Đề thi Toán vào 10 - Tags: ,