Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn trường THPT chuyên KHTN 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ Văn trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021.

Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: sáng 12 tháng 7 năm 2020.

Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề thi môn Ngữ Văn vào lớp 10 trường KHTN năm 2020:

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn trường THPT chuyên KHTN 2020-2021

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn trường THPT chuyên KHTN 2020-2021-1

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn trường THPT chuyên KHTN 2020-2021-2

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn trường THPT chuyên KHTN 2020-2021-3

Đề thi Văn vào 10 - Tags: , , , , ,