Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút.

Ngày thi chiều 17 tháng 7 năm 2020. Môn thi Toán (chuyên). Hình thức tự luận gồm 5 câu.

Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương 2020-2021

Đề thi Toán vào 10 - Tags: ,