Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 15 tháng 7 năm 2020.

Môn thi Toán (đề chung).

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam 2020-2021

Môn thi Toán (đề chuyên).

Đề thi chuyên Toán (Hà Nam) năm 2020:

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh Hà Nam 2020-2021

Đề thi Toán vào 10 - Tags: , , ,