Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình, năm học 2020-2021.

Đề thi môn Toán dành cho tất cả thí sinh. Ngày thi 12 tháng 7 năm 2020.

Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi: Tự luận.

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình 2020-2021

Đề thi chuyên Toán (Hoàng Văn Thụ) năm 2020:

Đề thi dành cho học sinh thi vào lớp chuyên Toán. Ngày thi 13 tháng 7 năm 2020.

Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi: Tự luận.

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình 2020-2021

Đề thi dành cho học sinh thi vào lớp chuyên Tin. Ngày thi 13 tháng 7 năm 2020.

Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi: Tự luận.

Đề thi chuyên Tin (Hoàng Văn Thụ) năm 2020:

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình 2020-2021-2

Đề thi Toán vào 10 - Tags: , , ,