Để thi vào trường THCS chất lượng cao thì phải học toán nâng cao từ lớp mấy?

Theo thầy Cao Hữu Hiền để thi đỗ vào các trường THCS chất lượng cao thì phải học toán nâng cao từ lớp 2 hoặc muộn nhất là lớp 3.

Hôm qua có một phụ huynh gọi xin cho con học lớp 5. Phụ huynh mong muốn hết lớp 5 con thi vào các trường THCS chất lượng cao. Sau khi hỏi và được biết con chưa học toán nâng cao bao giờ và sức học bình thường. Mình khuyên là như vậy không kịp rồi.

Để thi vào trường THCS chất lượng cao thì phải học toán nâng cao từ lớp mấy?

22 dạng toán nâng cao thi vào các trường THCS chất lượng cao

Trong ảnh là 22 dạng toán nâng cao các con cần nhận biết, phân biệt và biết phương pháp giải. 22 dạng toán này nằm chủ yếu ở chương trình lớp 4 và lớp 5. Tuy nhiên để giải được các dạng toán này thì các công cụ: vẽ sơ đồ, lập luận, … các con phải biết từ lớp 3 hoặc lớp 2.

Trừ một số rất ít bạn có tố chất về môn toán có thể học muộn, các bạn còn lại nếu thực sự muốn thi vào trường THCS chất lượng cao thì tôi khuyên các con cần làm toán nâng cao từ lớp 2, muộn nhất là lớp 3. Có thể tự học hoặc học thêm đều được.

Phụ huynh nên xác định mục tiêu rõ ràng từ lớp 2.

(thầy Cao Hữu Hiền)

Cẩm nang - Tags: ,