Giáo án bồi dưỡng HSG giải Toán bằng máy tính casio

Giáo án bồi dưỡng HSG giải Toán bằng máy tính casio hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán THCS.

Nguồn: sưu tầm internet

Giáo án - Tags: , , ,