Giáo án Đại số 10, Hình học 10 file word

Chia sẻ với quý thầy cô giáo file word Giáo án Đại số lớp 10 và giáo án Hình học lớp 10 (bản đầy đủ) làm tài liệu dạy học.

CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP

Ngày soạn:  17/8/2016                                                            Bài 1: MỆNH ĐỀ

Cụm tiết PPCT :(2t) 1,2                                                          Tiết PPCT : 1

A- Mục tiêu:

1. Kiến thức: Nắm được các định nghĩa,khái niệm về mệnh đề, mệnh đề chứa biến, mệnh đề phủ định và mệnh đề kéo theo

2. Kỷ năng: Rèn luyện kỷ năng lập mệnh đề phủ định của một mệnh đề, phát biểu được mệnh đề kéo theo ngôn ngữ “Điều kiện cần”.”Điều kiện đủ”

3.Thái độ: Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác

B- Phương pháp: Nêu vấn đề và giải quyết vấn đê. Gợi mở,ván đáp

C- Chuẩn bị

1. Giáo viên: Giáo án, SGK, STK
2. Học sinh: SGK

D-Tiến trình lên lớp:

I- ổn định lớp:(1′)

II- Kiểm tra bài cũ:

III- Bài mới:

1. Đặt vấn đề (1′): Mệnh đề la gì ? Mệnh đề phủ định, mệnh đề kéo theo là gì ? Ta đi vào bài mới để tìm hiểu điều này.

2.Triển khai bài dạy:

…còn nữa

* Download (click vào để tải về):

Giáo án lớp 10 - Tags: , ,