Giáo án mầm non Hoạt động làm quen với chữ viết

Giáo án mầm non Hoạt động làm quen với chữ viết là tài liệu giúp giáo viên mầm non triển khai công tác dạy học cho các bé lớp 5 tuổi.

Tác giả: Hồ Quang Minh, Trịnh Thị Thanh Hoa. Nhà xuất bản Hà Nội.

Cuốn sách Giáo án mầm non – Hoạt động làm quen với chữ viết đưa ra những kiến thức cần thiết và hữu ích nhất trong việc dạy và học cho trẻ mầm non.

Giáo án mầm non - Tags: