Giáo án Ngữ Văn 11 theo hướng phát triển năng lực

Giáo án Ngữ Văn 11 theo hướng phát triển năng lực: Khởi động, Hình thành kiến thức, Thực hành, Hoạt động vận dụng, Tìm tòi, mở rộng.

Giáo án lớp 11 - Tags: ,