Giáo án Ngữ Văn 12 theo hướng phát triển năng lực

Giáo án Ngữ Văn 12 theo hướng phát triển năng lực: Khởi động, Hình thành kiến thức, Luyện tập, Hoạt động vận dụng, Hoạt động mở rộng và sáng tạo.

Giáo án lớp 12 - Tags: ,