Giáo án PTNL Địa lý 9 theo CV5512 mới nhất

Chia sẻ, tải về Giáo án phát triển năng lực môn Địa lý lớp 9 năm hoạt động theo công văn 5512 file word mới nhất năm 2020-2021.

TÊN BÀI DẠY: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ; Lớp: 9

Thời gian thực hiện: (1 tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Yêu cầu cần đạt :

– Nêu được một số đặc điểm về dân tộc

– Biết dân tộc có trình độ phát triển kinh tế khác nhau, chung sống đoàn kết, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Trình bày được sự phân bố các dân tộc ở nước ta.

2. Năng lực

* Năng lực chung

Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

* Năng lực Địa Lí

– Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu về số dân phân theo thành phần dân tộc.

– Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng Atlat để trình bày sự phân bố các dân tộc Việt Nam

– Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Thu thập thông tin về một dân tộc.

3. Phẩm chất

– Chăm chỉ: Tìm hiểu đặc điểm các dân tộc Việt Nam

– Nhân ái: Có thái độ chung sống đoàn kết với các dân tộc khác trên đất nước

….

* Download (click vào để tải về): Giáo án PTNL Địa lý 9 theo CV5512 dưới đây.

Giáo án lớp 9 - Tags: , ,