Giáo án PTNL GDCD lớp 8 theo CV5512 mới nhất

Chia sẻ, tải về Giáo án phát triển năng lực môn Giáo dục công dân lớp 8 theo công văn 5512 file word mới nhất năm 2020-2021.

Gồm Giáo án Giáo dục công dân 8 học kì 1 và học kì 2.

I. Mục tiêu cần đạt:
1. Về kiến thức:
– Hiểu được thế nào là lẽ phải, tôn trọng lẽ phải
– Nếu được một số biểu hiện của tôn trọng lẽ phỉa
– Phân biệt được hành vi tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải.
– Hiểu được ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải.
2. Về kỹ năng:
– Biết suy nghĩ và hành động theo lẽ phải
3. Về thái độ:
– Có ý thức tôn trọng lẽ phải và ủng hộ những người làm theo lẽ phải.
– Không đồng tình với những hành vi làm trái lẽ phải, làm trái đạo lí của dân tộc.
4. Năng lực
– Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực tư duy, năng lực ngôn ngữ
II. Chuẩn bị.
1- Thầy: SGK, SGV, tư liệu tham khảo.
– Phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học.

* Download (click vào để tải về): Giáo án GDCD lớp 8 theo CV5512 dưới đây.

Giáo án lớp 8 - Tags: , ,