Giáo án Vật lý 7 file word

Gia sư Tiến Bộ chia sẻ Giáo án Vật lý lớp 7 file word dành cho các thầy cô đang giảng dạy bộ môn Vật Lý 7.

Tiết 1

Chương I. QUANG HỌC

Bài 1. NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG, NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

– Nắm được định nghĩa về nguồn sáng và vật sáng

– Biết cách nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng.

2. Kĩ năng:

– Biết được điều kiện để nhìn thấy một vật

– Phân biệt được ngồn sáng với vật sáng.

3. Thái độ:

– Có ý thức vận dụng kiến thức vào giải thích 1 số hiện tượng trong thực tế

– Nghiêm túc trong khi học tập.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Đèn pin, mảnh giấy trắng

2. Học sinh:

– Hộp cát tông, đèn pin, mảnh giấy trắng, hương, bật lửa, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Kiểm tra:

2. Bài mới:

…còn nữa

* Download (click vào để tải về): Giáo án Vật lý 7 file word

Giáo án lớp 7 - Tags: , ,