Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Phải giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non sớm nhất có thể. Điều này rất quan trọng, sẽ hình thành tính cách cho trẻ sau này.

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Phan Thị Thảo Hương. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hành động của người lớn xung quanh ảnh hướng rất lớn đến sự hình thành và phát triển những phẩm chất tâm lý của trẻ. Trong quá trình giao tiếp, người lớn luôn hướng dẫn, uốn nắn hành vi của trẻ, bằng con đường đó, đứa trẻ dần dần dần hình thành được những thói quen tốt và học cách ứng xử đúng đắn.

Sách Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non pdf:

Kiến thức Mầm non, Sách mầm non - Tags: , , , , ,