Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Hình hộp chữ nhật

Hình hộp chữ nhật là hình hộp đứng và có đáy là hình chữ nhật.

Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Hình hộp chữ nhật có: chiều dài, chiều rộng, chiều cao

Gọi a, b, c là các kích thước của hình hộp chữ nhật:

– Công thức tính đường chéo hình hộp chữ nhật: d=\sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}},

– Công thức tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật: S=2(a b+b c+c a)

– Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật: V=abc.

Hình lập phương

Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có các kích thước bằng nhau.

Hình hộp chữ nhật, hình lập phương-1

Hình lập phương cạnh a

Gọi a là độ dài cạnh hình lập phương:

– Công thức tính đường chéo hình lập phương: d=a\sqrt{3},

– Công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương: S=6 a^{2}

– Công thức tính thể tích hình lập phương: V=a^{3}.

Bài tập

Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 9

Hình học 12 - Tags: , , ,