Kế hoạch giảng dạy bộ môn Toán 6 năm học 2020-2021

Kế hoạch giảng dạy bộ môn Toán lớp 6 năm học 2020-2021: học kì 1 (18 tuần), học kì 2 (17 tuần). Mỗi tuần 3 tiết Số học và 1 tiết Hình học.

Theo đó Kế hoạch giảng dạy bộ môn Toán 6 được chia như sau:

HỌC KÌSỐ TUẦNSỐ TIẾT /TUẦN
I1818 Tuần (3 TIẾT SỐ HỌC + 1 tiết HÌNH HỌC) = 72 TIẾT
II1717 Tuần (3 TIẾT SỐ HỌC + 1 tiết HÌNH HỌC) = 68 TIẾT

Kế hoạch giảng dạy bộ môn Toán 6 năm học 2020-2021


*Tải về file word tại link:

https://drive.google.com/file/d/1cC1BPkRTxOtLWEO69pF2Zw64vrKQ9woo/view

Giáo án lớp 6 - Tags: ,