Sổ tay Văn học 12

Sổ tay Văn học 12 (hay sổ tay Ngữ Văn 12) là tài liệu tóm tắt kiến thức môn Ngữ Văn lớp 12 cả năm (học kì 1 và học kì 2).

Tổng hợp Ngữ Văn 12 với 35 bài, chia làm các phần: Phần thứ nhất, Văn học việt nam từ 1945 đến 1975 và Văn thơ nước ngoài – lý luận văn học.

Phần thứ nhất

Bài số 1. Sự nghiệp văn thơ Hồ Chí Minh

Bài số 2. Vi hành

Bài số 3. Mộ

Bài số 4. Tảo giải

Bài số 5. Vãn cảnh

Bài số 6. Tân xuất ngục, học đăng sơn

Bài số 7. Tâm tư trong tù

Phần thứ hai. Văn học việt nam từ 1945 đến 1975

Bài số 8. Diện mạo văn học Việt Nam từ cách mạng Tháng tám 1945 đến 1975

Bài số 9. Tuyên ngôn độc lập

Bài số 10. Báo tiệp

Bài số 11. Tây Tiến

Bài số 12. Bên kia sông Đuống

Bài số 13. Đất nước

Bài số 14. Tố Hữu

Bài số 15. Việt Bắc

Bài số 16. Kính gửi cụ Nguyễn Du

Bài số 17. Tiếng hát con tàu

Bài số 18. Các vị La Hán chùa Tây Phương

Bài số 19. Sóng

Bài số 20. Đất nước

Bài số 21. Đôi mắt

Bài số 22. Vợ chồng A Phủ

Bài số 23. Vợ nhặt

Bài số 24. Mùa lạc

Bài số 25. Người lái đò sông Đà

Bài số 26. Rừng xà nu

Bài số 27. Những đứa con trong gia đình

Bài số 28. Mảnh trăng cuối rừng

Phần thứ ba. Văn thơ nước ngoài – lý luận văn học

Bài số 29. Mac Tuên và “Những cuộc phiêu lưu của Tom Xoyơ”

Bài số 30. Gorki và truyện “Một con người ra đời”

Bài số 31. Êxênin và bài “thư gửi mẹ”

Bài số 32. Aragông và bài thơ “Enxa ngồi trước gương”

Bài số 33. Hêminguây với “Ông già và biển cả”

Bài số 33. Sôlôkhốp và truyện “Số phận con người”

Bài số 34. Kiểu sáng tác và phong cách nghệ thuật

Bài số 35. Các giá trị văn học và tiếp nhận văn học.

*Link tải (hoặc xem online) Sổ tay Ngữ Văn 12:

https://drive.google.com/file/d/1YLj3MvWx7aThqluNkcDSdZLFlK0mgpeq/view

Ngữ Văn 12 - Tags: , , ,