Tài liệu ôn hè lớp 5 lên 6 môn Toán và tiếng Việt

Chia sẻ tới thầy cô và phụ huynh học sinh tài liệu ôn hè môn Toán và tiếng Việt dành cho học sinh lớp 5 ôn tập chuẩn bị lên 6.

* Ghi chú: Tài liệu này gồm bài tập Toán và tiếng Việt ôn hè 5 lên 6 được sưu tầm trên internet, khó tránh khỏi sai sót.

A_ ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN, PHÂN SỐ, SỐ THẬP PHÂN, SỐ ĐO ĐẠI LƯỢNG.

I_ ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN.

Bài 1:  Đọc các số tự nhiên sau : 30 567, 975 294, 5 263 908, 268 360 357 và nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số trên.

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm để có:

a) Ba số tự nhiên liên tiếp:
256; 257;………                       ……..; 158;………            …….;…….;2010

b) Ba số chẵn liên tiếp:
68;….;72                                 786;………;……..            ……..;……;306

c) Ba số lẻ liên tiếp:
25; 27;…..                                 ……;1999;……..              205;…….;…….

Bài 3: Sắp xếp các số sau theo thứ tự:

  1. a) Từ bé đến lớn: 2846, 4682, 2864, 8246, 4862.

b)Từ lớn đến bé: 4756, 5476, 5467, 7645, 6754.

Bài 4: Điền dấu thích hợp (>,<,=) vào chỗ chấm:

5789……56689                                 68400…….684100

6500 : 10…..650                                 53796…….53800.

…còn nữa

* Download (click vào để tải về) hoặc xem online: Tài liệu ôn hè lớp 5 lên 6 Toán và tiếng Việt file word.

Lớp 5 - Tags: ,