Tóm tắt kiến thức Toán 11 cơ bản

Tổng hợp kiến thức Toán lớp 11 cơ bản hai phần Đại số & Giải tích 11Hình học 11 qua tóm tắt lý thuyết Toán 11 và công thức cần nhớ.

Ôn tập Toán lớp 11  qua tài liệu mà Gia sư Tiến Bộ chia sẻ dưới đây. Cụ thể:

Tóm tắt kiến thức Đại số & Giải tích 11 cơ bản

Kiến thức đại số và giải tích 11 bao gồm: Công thức lượng giác, Hàm số lượng giác, Phương trình lượng giác, Đại số tổ hợp, Nhị thức Newton, Xác suất, Dãy số, Cấp số cộng, Cấp số nhân, Giới hạn của dãy số, Giới hạn của hàm số, Hàm số liên tục, Đạo hàm của hàm số, Tiếp tuyến của đường cong.

Tóm tắt kiến thức Hình học 11 cơ bản

Kiến thức Hình học 11 bao gồm: Các phép biến hình trong mặt phẳng, Đường thẳng và mặt phẳng, Quan hệ song song, Quan hệ vuông góc, Góc, Khoảng cách, Hệ thức lượng trong tam giác.


*Dựa vào tóm tắt kiến thức Toán lớp 11 mà Gia sư Tiến Bộ chia sẻ các em học sinh lớp 11 dễ dàng ôn tập lại kiến thức chuẩn bị lên lớp 12. Và các em học sinh lớp 10 chuẩn bị lên 11 có thể hình dung được những gì mình sắp học khi lên lớp 11.

Toán lớp 11 - Tags: , ,