10 trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán 10

Cuốn sách 10 trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán 10 có 3 chuyên đề nâng cao: Đa thức, Phương trình nghiệm nguyên và Toán suy luận.

Tác giả Lê Hoành Phò. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

Cuốn sách “10 Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Toán 10” của tác giả Lê Hoành Phò bao gồm 21 chuyên đề với nội dung tóm tắt kiến thức trọng tâm của Toán phổ thông và Toán chuyên, phần các bài Toán chọn lọc có khoảng 900 bài với nhiều dạng loại và mức độ từ cơ bản đến phức tạp, bài tập tự luyện khoảng 250 bài, có hướng dẫn hay đáp số.

21 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 10

– Chuyên đề 1. Phản chứng và quy nạp
– Chuyên đề 2. Ánh xạ và hàm số
– Chuyên đề 3. Tập hợp và phép đếm
– Chuyên đề 4. Phương trình
– Chuyên đề 5. Hệ phương trình
– Chuyên đề 6. Bất phương trình
– Chuyên đề 7. Vector
– Chuyên đề 8. Tích vô hướng
– Chuyên đề 9. Hệ thức lượng
– Chuyên đề 10. Tam giác và đường tròn
– Chuyên đề 11. Cực trị hình học
– Chuyên đề 12. Phép biến hình
– Chuyên đề 13. Tọa độ phẳng
– Chuyên đề 14. Đường tròn và Conic
– Chuyên đề 15. Lượng giác và ứng dụng
– Chuyên đề 16. Bất đẳng thức cơ bản
– Chuyên đề 17. Bất đẳng thức mở rộng
– Chuyên đề 18. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
– Chuyên đề 19. Đa thức
– Chuyên đề 20. Phương trình nghiệm nguyên
– Chuyên đề 21. Toán suy luận

* Download (click vào để tải về) hoặc xem online dưới đây.

Sách lớp 10 - Tags: ,