Chuyên đề bất đẳng thức, các phương pháp chứng minh BĐT, tìm giá trị nhỏ nhất (GTNN), tìm giá trị lớn nhất (GTLN) thường dùng.