Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp ghép cặp

Đây là bài thứ 10 of 16 trong chuyên đề Bất đẳng thức

Phương pháp ghép cặp là một trong những phương pháp chứng minh bất đẳng thức hay được sử dụng trong nhiều bài toán chứng minh BĐT.

Cách làm chung là khéo léo thêm bớt, ghép các số lại với nhau sao cho áp dụng được bất đẳng thức Cosi để giải. Theo dõi các ví dụ dưới đây để hiểu thêm về phương pháp này.

Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp ghép cặp

Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp ghép cặp

Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp ghép cặp

Cùng chuyên đề:

<< Sử dụng biểu thức phụ để tìm cực trị của biểu thứcỨng dụng Cosi ngược dấu chứng minh bất đẳng thức >>

Kiến thức THCS - Tags: , ,