Ứng dụng Cosi ngược dấu chứng minh bất đẳng thức

Đây là bài thứ 11 of 16 trong chuyên đề Bất đẳng thức

Chúng ta có thể làm các bài toán chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp Cosi ngược dấu.

Dưới đây là một số ví dụ minh họa của phương pháp này:

Ứng dụng Cosi ngược dấu chứng minh bất đẳng thức

Ứng dụng Cosi ngược dấu chứng minh bất đẳng thức

Ứng dụng Cosi ngược dấu chứng minh bất đẳng thức

Ứng dụng Cosi ngược dấu chứng minh bất đẳng thức

Cùng chuyên đề:

<< Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp ghép cặpCách chứng minh bất đẳng thức bằng vectơ >>

Kiến thức THCS - Tags: , , ,