Lý thuyết cơ bản chứng minh bất đẳng thức

Đây là bài thứ 1 of 16 trong chuyên đề Bất đẳng thức

1. Chuyển vế thì đổi dấu.

2. Nhân (hoặc chia) hai vế cho cùng số dương được BĐT cùng chiều.

3. Nhân (hoặc chia) hai vế cho cùng số âm được BĐT ngược chiều.

4. Nghịch đảo hai vế  của một bất đẳng thức mà hai vế cùng dấu được BĐT ngược chiều.

5. Cộng từng vế hai bất đẳng thức cùng chiều.  (Chú ý không có phép biến đổi trừ từng vế)

6. Nhân từng vế hai bất đẳng thức cùng chiều mà hai vế không âm.

Cùng chuyên đề:

Lời khuyên bổ ích khi học bất đẳng thức >>

Kiến thức THCS - Tags: , , ,