108 bài toán chọn lọc lớp 7

108 bài toán chọn lọc lớp 7 là những bài toán được sưu tầm chủ yếu dành cho những học sinh khá, giỏi bồi dưỡng kiến thức môn Toán 7.

Nội dung cuốn sách bao gồm các bài toán về:

– Tỉ lệ thức

– Hàm số và đồ thị

– Biểu thức đại số

– Quan hệ vuông góc và quan hệ song song

– Các trường hợp bằng nhau của tam giác

– Các bài toán dựng hình cơ bản

– Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác

– Quan hệ các đường thẳng đồng quy trong tam giác:

+ Ba đường trung tuyến của tam giác,

+ Ba đường phân giác của tam giác,

+ Ba đường trung trực của tam giác,

+ Ba đường cao của tam giác.

– Các bài toán có nội dung tính góc

– Lời giải một số bài toán chọn lọc

*Download (click vào để tải về): 108 bài toán chọn lọc Toán 7 dưới đây:

Sách lớp 7 - Tags: ,