Nâng Cao Và Phát Triển Toán 7- Vũ Hữu Bình tập 1, 2

Đây là bài thứ 1 of 4 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 7

Sách Nâng Cao Và Phát Triển Toán 7 của Vũ Hữu Bình gồm hai tập 1 và 2. Sách dành cho học sinh lớp 7 bồi dưỡng nâng cao kiến thức môn Toán.

Nâng Cao Và Phát Triển Toán 7 – Vũ Hữu Bình – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Nâng Cao Và Phát Triển Toán 7- Vũ Hữu Bình tập 1, 2

*Link tải file pdf sách Nâng Cao Và Phát Triển Toán 7 tập 1 và tập 2:

– Quyển 1: https://drive.google.com/file/d/1-VSzxzkqV9ZymDvp0d4PP9q3VAgDo4Od/view

– Quyển 2: https://drive.google.com/file/d/1MZQ1LQfLw_996eJ_Y9pqdtp4VQ-SQu32/view

Cùng chuyên đề:

10 bài tập Hình học nâng cao lớp 7 có đáp án >>

Sách lớp 7 - Tags: , , ,