Sách bồi dưỡng Toán 7 tập một – Vũ Hữu Bình

Đây là bài thứ 4 of 4 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 7

Sách bồi dưỡng Toán 7 tập một gồm hai phần Đại số 7 và Hình học 7 với các chương, mỗi chương là các chủ đề, kèm hướng dẫn giải, đáp số.

Tác giả: Vũ Hữu Bình (chủ biên), Nguyễn Xuân Bình, Đàm Hữu Chiến. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Cùng chuyên đề:

<< Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7 – Bùi Văn Tuyên

Sách lớp 7 - Tags: , , ,