Tuyển chọn 405 bài tập Toán 7

Sách Tuyển chọn 405 bài tập Toán 7 bao gồm 2 phần Đại số và Hình học. Mỗi phần là các bài tập phân chia mức độ từ dễ tới khó.

Sách Tuyển chọn 405 bài tập Toán 7 – tác giả Nguyễn Đức Tấn – Phan Hoàng Ngân – Đỗ Quang Thanh – Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

Đọc hiểu xong cuốn Tuyển chọn 405 bài tập Toán 7 sẽ giúp các em học sinh lớp 7 phát triển tốt tư duy và óc sáng tạo.

Tuyển chọn 405 bài tập Toán 7


*Tải sách Tuyển chọn 405 bài tập Toán 7 pdf dưới đây:

Sách lớp 7 - Tags: